OZNAM

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že po zvážení všetkých okolností súvisiach s dodržiavaním epidemiologicko - hygienických opatrení v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, berúc do úvahy ochranu seniorov ako najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov z pohľadu komplikácií pri tomto ochorení sme po zasadnutí Krízového štábu obce prijali rozhodnutie, že prevádzku materskej školy a školskej jedálne v mesiaci jún neobnovíme. Ďakujeme, že sa správate zodpovedne. Spolu to zvládneme.

 

Web vytvoril progrup