Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/21

Riaditeľstvo MŠ Spišský Hrušov oznamuje rodičom, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21 sa budú podávať od 30.4.2020 do 31.5.2020 s tým, že:
- podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ bude prebiehať elektronickou formou /vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu/.
Vyplnenú žiadosť zašlite emailom ako prílohu na adresu: mshrusov@centrum.sk a riaditeľka MŠ Vám zašle elektronicky odpoveď, že Vašu žiadosť eviduje.
Zároveň upozorňujeme, že potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára sa momentálne nebude vyžadovať /vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu/.
Prosíme rodičov, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára doručili v papierovej podobe riaditeľke MŠ dodatočne v čase od 24.8. do 27.8.2020. Až po doručení potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa obdržia rodičia písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ. V prípade otázok kontaktujte riaditeľku MŠ na t.č.0905 244 514.

Žiadosť o zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

 

 

 

Web vytvoril progrup