Kaštieľ Mariássyho

Kaštieľ Mariássyho dnes budova obecného úradu, bol pôvodne stavaný ako renesančný z r. 1596, v pol. 18 stor. zbarokizovaný a začiatkom 19 stor. na priečelí upravovaný ako klasicistický. Je to dvojpodlažná budova s obdĺžným pôdorysom a trojtraktovou blokovou dispozíciou. Na priečelí je stredný trojdový rizalit, ktorý je členený na prízemí pilastrami a na poschodí pilierovou logiou. Ústredný vestibul je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. V jednej miestnosti sa nachádza renesančný vyrezávaný strop, na kartuši mešternice s letopočtom 1596 a iniciálkami. Pokrývala ju šindľová ťažká manzardová strecha. V roku 1995 - 96 boli na kaštieli urobené vnútorné i vonkajšie opravy. V pôvodnom stave ostali vestibul, pracovňa starostu a kancelária matriky.

Web vytvoril progrup