Úradná tabuľa

Oznamujeme občanom, že platby za daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a stočné za rok 2018 začneme prijímať od 2. mája 2018 a to v stránkové dni, ktorými sú pondelok, streda a piatok. Rozhodnutia nebudeme doručovať, ale si ich prevezmete pri platení na obecnom úrade. Pri platbe na účet je taktiež potrebné prevziať si rozhodnutie na obecnom úrade.

Rozpočet na roky 2018 - 2020

Stránky

Web vytvoril progrup