Odberateľské faktúry

Číslo Odberateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
OF-36/2012 Hostinec L+F, Sp.Hrušov 165 Za TKO r.2012 31/08/2012 77,80 EUR
OF-37/2012 Repro servis, Sp.Nová Ves Za TKO r.2012 31/08/2012 38,90 EUR
OF-38/2012 Základná škola, Sp. Hrušov Za TKO r.2012 31/08/2012 233,40 EUR
OF-39/2012 Pravda Klub, Sp.Hrušov 141 Za TKO r.2012 31/08/2012 38,90 EUR
OF-40/2012 Penzión Sypanec, Sp.Hrušov 206 Za TKO r.2012 31/08/2012 38,90 EUR
OF-41/2012 Bytové družstvo, Sp.Nová Ves Za vodu od 1.4.-30.6.2012 28/09/2012 149,35 EUR
OF-42/2012 Spoločenstvo AMOS, Sp.Hrušov109 Za vodu a stočné 1.4.-30.6.2012 28/09/2012 294,00 EUR
OF-ŠJ-36/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15/10/2012 284,74 EUR
OF-ŠJ-37/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15/10/2012 46,50 EUR
OF-ŠJ-38/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 15/10/2012 37,19 EUR
OF-ŠJ-39/12 ZŠ Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15/10/2012 308,92 EUR
OF-ŠJ-40/12 ZŠ Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15/10/2012 47,20 EUR
OF-43/2012 CMC Chrasť, Chrasť n/Hor. Za TKO r.2012 31/10/2012 61,70 EUR
OF-44/2012 Emília Mikolajová, Sp.Hrušov Za TKO r.2012 31/10/2012 38,90 EUR
OF-45/2012 Spoločenstvo AMOS, Sp.Hrušov109 Za vodu a stočné 1.7.-30.9.2012 20/11/2012 274,00 EUR
OF-46/2012 Bytové družstvo, Sp.Nová Ves Za vodu 1.7.-30.9.2012 20/10/2012 190,55 EUR
OF-47/2012 Obvodný úrad, odbor COaKR, Sp.Nová Ves Za prácu skladníka CO II.polrok 2012 20/10/2012 56,40 EUR
OF-ŠJ-41/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 20/10/2012 336,41 EUR
OF-ŠJ-42/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 20/10/2012 77,10 EUR
OF-ŠJ-43/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 20/11/2012 35,86 EUR

Stránky

Web vytvoril progrup