Odberateľské faktúry

Číslo Odberateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
OF-ŠJ-11/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15/05/2012 277,51 EUR
OF-ŠJ-12/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15/05/2012 58,20 EUR
OF-ŠJ-13/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 15/05/2012 34,54 EUR
OF-ŠJ-14/12 Základná škola Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15/05/2012 306,31 EUR
OF-ŠJ-15/12 Základná škola Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15/05/2012 46,80 EUR
OF-ŠJ-16/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15/05/2012 184,57 EUR
OF-ŠJ-17/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15/05/2012 39,90 EUR
OF-ŠJ-18/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 15/05/2012 33,53 EUR
OF-ŠJ-19/12 Základná škola Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15/05/2012 204,21 EUR
OF-ŠJ-20/12 Základná škola Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15/05/2012 31,20 EUR
OF-ŠJ-21/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15/06/2012 250,02 EUR
OF-ŠJ-22/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15/06/2012 55,50 EUR
OF-ŠJ-23/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 15/06/2012 44,16 EUR
OF-ŠJ-24/12 Základná škola Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15/06/2012 329,87 EUR
OF-ŠJ-25/12 Základná škola Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15/06/2012 50,40 EUR
OF-16/2012 Greg Hamm promotions, Bratislava Za odvysielanie v MR 29/06/2012 4,00 EUR PDF icon 16-2012.pdf
OF-17/2012 Rádio makler, Bratislava Za odvysielanie v MR 29/06/2012 4,00 EUR PDF icon 17-2012.pdf
OF-18/2012 Spoločenstvo AMOS, Sp. Hrušov Za vodu a stočné 29/06/2012 264,00 EUR PDF icon 18-2012.pdf
OF-19/2012 Bytové družstvo, Sp. Nová Ves Za vodu 29/06/2012 147,29 EUR PDF icon 19-2012.pdf
OF-20/2012 ZŠ Spišský Hrušov Za režijné náklady 29/06/2012 779,07 EUR PDF icon 20-2012.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup